Joukkue

Aalto Joel
Airas Ilmari
Alarotu Aaron
Englund Jussi
Friman Mirella
Hahl Anton
Hänninen Aatos
Hannukka Jetro
Hurme Jooa
Isomäki Elmeri
Junnikkala Casimir
Jurvanen Luca
Kallio Veeti
Kari-Koskinen Tomas
Katavisto Leo
Kesti Michelle
Koivisto Jerry
Körkkö August
Korte Elias
Kotiranta Touko
Laakso Ukko
Lehtonen Onni
Leppänen Väinö
Lintula Kasper
Liukkonen Oskari
Lundberg Leevi
Maalehto Veikko
Mäki-Kuutti Ville
Mannila Emil
Nurminen Eeli
Ojanperä Tuukka
Oksanen Rasmus
Olkinuora Veeti
Paappanen Joona
Pekarila Paulus
Perälä Jan
Rikala Leo
Rokala Sini
Ruuskanen Pekko
Saari Santeri
Saarinen Paavo
Salomäki Leo
Stolt Iiro
Sulin Nico
Suoknuuti Kalle
Vähänen Max
Väisänen Lauri
Valkonen Janne
Varjonen Lauri
Vehmas Casper
Viita-aho Konsta
Vilen Eemu
Westerlund Valtteri

Toimihenkilöt