Matkalaskupohja 2023.xls

HUOM!

Kun täytät matkalaskua, tarkista että kilometrit tulevat omalle vuodelle. Esim. syksyn 2022 kilometrit ilmoitetaan
matkalaskupohjalla 2022 ja kevään matkalaskupohjalla 2023.

Seuran maksupäivät ovat kuukauden 15. ja viimeinen.
Huhtikuussa matkalaskut pitää olla 15.4. mennessä. Sen jälkeen tulleet maksetaan harkinnan mukaan.
Kesäkuussa matkalaskut maksetaan 15. päivä.
Heinäkuussa matkalaskuja ei makseta toimiston lomien vuoksi.
Joulukuussa maksupäivä on kuukauden 15.
Matkalaskut pitää olla toimistolla viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen. Kiitos.

Vuoden 2023 kilometrikorvauksia (0,53€/km) voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 3000€/ kalenterivuosi.
Tämän ylittyessä, toimitetaan toimistolle verokortti.
Tällä korvausmäärällä voi saada verovapaita kilometrikorvauksia 5660 km.