Julkaistu: 11.03.2024 10.00

HPK-Juniorijääkiekon jäsenviesti maaliskuu 2024

HPK-juniorijääkiekon Tähtiseuraprosessi

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaa. Toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti.

Tähtiseura on kaikille seuroille avoin laatuohjelma, joka tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua. Laatuohjelma perustuu seuran itsearviointiin ja auditointiin.

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.

HPK Juniorijääkiekon hallitus teki päätöksen Tähtiseura-ohjelmaan liittymisestä 16.12.2020 ja arviointi aloitettiin 20.12.2020. Prosessin alussa HPK Juniorijääkiekko kävi keskusteluita auditoinnin toteuttamisesta Suomen Jääkiekkoliiton edustajan kanssa. Keskusteluiden pohjalta todettiin, että HPK Juniorijääkiekko täyttää kaikki Tähtiseuran laatuvaatimukset ja voisi saada Tähtimerkin nopeastikin. Juniorijääkiekon hallituksen työryhmä pohti vaihtoehtoja auditoinnin toteuttamiseksi ja totesi, että Tähtiseura tarjoaa erinomaisen työkalun toiminnan systemaattiseksi kehittämiseksi. Näin ollen auditoinnin valmisteluun päätettiin käyttää aikaa hieman enemmän ja pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman laajasti ja objektiivisesti seuran kehittämistarpeet. Auditoinnissa seuraa arvioidaan neljässä kategoriassa: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Ensimmäiseen auditointiin HPK Juniorijääkiekossa tunnistettiin 27 kehittämiskohdetta. Auditoinnissa seuran toiminta arvioitiin laatukriteerien mukaan seuraavasti:

Auditointiin osallistui edustajia seuran toimistolta, hallituksesta, Suomen Jääkiekkoliitosta, Suomen Olympiakomitean seuratoiminnan kehittäjä sekä edustajat HPK Juniorijääkiekon jäsenistöstä (joukkueen johtaja, valmentaja ja pelaajien vanhempia).

HPK Juniorijääkiekon auditointi lasten ja nuorten toiminnasta toteutettiin 25.1.2022 ja Tähtimerkki seuralle myönnettiin 28.1.2022.

Ylivoimaisesti suurimmaksi kehittämiskohteeksi ensimmäisessä auditoinnissa tunnistettiin viestintä, joka nousi esiin useassa eri kategoriassa. Tähän seurassa on myös pyritty auditoinnin jälkeisinä kausina panostamaan.

Tähtiseura-ohjelma on jatkuva prosessi ja siinä mukana olevat seurat auditoidaan kolmen vuoden välein. HPK Juniorijääkiekon seuraava auditointi on toteutettava 28.1.2025 mennessä ja seuran arviointiprosessi onkin jälleen käynnissä. Pyrimme edelleen kehittämään seuran toimintaa laadukkaammaksi. HPK Juniorijääkiekon jäsenkysely toteutetaan jäsenistölle vuosittain ja toimii seuran toiminnan arvioinnissa sekä kehittämisessä avaintyökaluna. Toivommekin suurta vastaajamäärää ja rakentavaa palautetta.

”Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.” -Suomen Olympiakomitea-

Teemu Halme

Hallituksen jäsen

HPK-Juniorijääkiekko ry

HPK-Juniorijääkiekko Ry 

Kiekkoritarinkuja 3 D

13130 Hämeenlinna

040 455 6942 (ma-pe klo 9-14)

etunimi.sukunimi@hpk.fi

Y-tunnus: 0826837-8